ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท

หนึ่งในสิ่งสำคัญต่อการขนส่งและโลจิสติกส์ก็คือ พาเลท ซึ่งเป็นแท่นวางสินค้า เพื่อให้สามารถขนย้ายและจัดเรียงสิ่งของจำนวนมากได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่การจัดเรียงสินค้าบนพาเลทจะต้องใช้มาตรฐานการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทอย่างไร และสามารถจัดเรียงสินค้าบนพาเลทกี่วิธีบ้าง มาดูกัน มาตรฐานการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท โดยหลักไม่ได้มีมาตรฐานตายตัว หรือกำหนดไว้แบบเป๊ะๆ เป็นหลักสากล แต่มีการเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท และความแข็งแรงเกี่ยวกับการยึดระหว่างสินค้ากับพาเลท อาจแบ่งการพิจารณาเพื่อวัดมาตรฐานได้ดังนี้ ขนาดพาเลท : แยกย่อยได้ประมาณ 3 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ ยูโรพาเลท มีโครงสร้างตามมาตรฐาน GMP และ HACCP มักได้รับความนิยมในแถบยุโรป, เจแปนพาเลท มักได้รับความนิยมในแถบอาเซียน และไทยพาเลท ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานและนิยมใช้ในประเทศไทย วัสดุของพาเลท : มีให้เลือกหลากหลาย จะมีการกำหนดน้ำหนักที่สามารถรองรับและการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน เพื่อให้ได้การรับรองว่าผ่านมาตรฐาน เช่น ไม้ ต้องทำตามกฎ IPPC ฯลฯ ระบบการจัดเรียง : ต้องมีการทำงานเป็นขั้นตอน และเทคโนโลยีการจัดเรียงที่เหมาะสม การจัดวางสินค้าบนพาเลทมีกี่วิธี จริงๆ แล้วอาจแบ่งได้ประมาณ 4 วิธี ได้แก่ จัดวางเป็นแถว, จัดวางแบบสลับ, จัดวางแบบพีระมิด และจัดวางแบบให้สินค้าเกินขอบของพาเลท ทั้งนี้ …

Read more ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท