พาเลทขนาดมาตรฐาน ผลิตด้วยพลาสติกเกรด A+ มีน้ำหนักเพียง 5.5 KG แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงมีการรองรับน้ำหนักได้ถึง 1.5 ตัน - 4.5 ตัน จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับจะมีความทนทาน

พาเลทขนาดมาตรฐาน เหมาะกับอะไร

  • ใช้ในการส่งออกสินค้าและนำเข้า
  • ต้องการจัดเก็บและตั้งสินค้าไว้เพื่อแสดงสินค้า
  • นิยมใช้รองเพื่อขนส่งทางอากาศเนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าพาเลทพลาสติกไม้เป็นอย่างมาก
  • สามารถใช้ขนสินค้าประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
  • กระจายสินค้าอุตสาหกรรม
  • รองสินค้าเพื่อจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

สิ่งที่โดดเด่นของพาเลทพลาสติกจะมีน้ำหนักเบาแต่รองรับน้ำหนักได้สูงเนื่องจากการผลิตแบบอัดฉีดขึ้นรูปจึงทำให้ไม่มีรอยต่อของพาเลท อีกทั้งยังสามารถใช้ซ้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย จึงทำให้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้เพื่อขนย้าย และราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับคุณภาพและอายุการใช้งาน